Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Notice

This product is no longer available.

Find us on Facebook

Charm Key Ring Pouch (9.5cm)

Categories /
Charms 2020 /
Key Ring Charms /
Charm Key Ring Pouch (9.5cm)
Charm Key Ring Pouch (9.5cm)
Charm Key Ring Pouch (9.5cm)
Code: 1900
Price:
2.50

Description:

Charm key ring in pouch with burlap. With gold metal horseshoe. Wish ribbon red and green eye.