Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Small Double Beads (15gr)

Categories /
Beads /
Glass Beads /
Small Double Beads (15gr)
Small Double Beads (15gr)
Small Double Beads (15gr)
Code: 2476
Price:
0.80
Quantity:

Description:

Small double beads bright red tint. The price unit is equal to 15gr.