Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Metallic Motif Eye Blue Rhombus

Categories /
Eyes /
Metal Eyes /
Metallic Motif Eye Blue Rhombus
Metallic Motif Eye Blue Rhombus
Metallic Motif Eye Blue Rhombus
Code: 25365
Price:
0.80
Quantity:

Description:

Metallic passed rhombus motif in silver colour with an eye made of white and blue enamel. Ideal for bracelet decoration. Dimensions 2.1cm.
See it also with a red eye: https://xantropolis.gr/product.php?pid=25366