Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Craft Knife Black

Craft Knife Black
Craft Knife Black
Code: 26489
Price:
7.80
Quantity:

Description:

Craft knife with a black grip. Ideal for paper, plastic, thin metals and more. It has spare blades. Length 15.5cm.