Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Motif Jesus 2 Sides Bronze

Categories /
Metal Items /
Various Metals /
Motif Jesus 2 Sides Bronze
Motif Jesus 2 Sides Bronze
Motif Jesus 2 Sides Bronze
Code: 26910
Price:
0.55
Quantity:

Description:

Metallic round two-sided motif in bronze color, with Jesus being depicted on th one side and The Virgin Mary on the other. It has connectors and it is ideal for necklace and bracelet decoration. Dimensions 1.5cm. (Ν) See it also in:
Gold: https://xantropolis.gr/product.php?pid=26912
Silver: https://xantropolis.gr/product.php?pid=26911