Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Notice

This product is out of stock. If you wish to know when it will become available again, please contact us.

Find us on Facebook

Leather "Round" Black (5mm)

Categories /
Cords /
Leathers /
Leather "Round" Black (5mm)
Leather "Round" Black (5mm)
Leather "Round" Black (5mm)
Code: 2770
Price:
6.00

Description:

Round leather in black color (5mm). The unit price corresponds to one meter (1m).