Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Eye with Enamel Fuchsia (1.5x2.5cm)

Categories /
Eyes /
Eye with Enamel /
Eye with Enamel Fuchsia (1.5x2.5cm)
Eye with Enamel Fuchsia (1.5x2.5cm)
Eye with Enamel Fuchsia (1.5x2.5cm)
Code: 2777
Price:
1.50
Quantity:

Description:

Metal eye pendant, with enamel in fuchsia color. Dimensions 1.5x2.5cm.