Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Notice

This product is out of stock. If you wish to know when it will become available again, please contact us.

Find us on Facebook

Cutter Black

Cutter Black
Cutter Black
Code: 2941
Price:
5.00

Description:

Metal cutter in black color. You can cut wires and cords for jewelry creations.