Σας ενημερώνουμε ότι οι παραγγελίες που θα ληφθούν από το διάστημα 6/7 έως και 19/7, θα εκτελεστούν από τις 20/7 και μετά.

Find us on Facebook

Lace Bracelet White

Lace Bracelet White
Lace Bracelet White
Code: 5032
Price:
1.00
Quantity:

Description:

Lace bracelet "Hearts-Flowers" in white color, 26cm long. Fits to all hand sizes.